Celkem nalezeno 2153 dokumentů. (3. strana, celkem 144 stran)

KódReferenceNázevStav
 9893/20COM(2020) 331 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o změně prováděcího rozhodnutí 2012/232/EU, kterým se Rumunsku povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
 9855/20COM(2020) 321 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2003/77/ES, kterým se stanoví víceleté finanční základní směry pro správu aktiv ESUO v likvidaci a po dokončení likvidace pro správu majetku Výzkumného fondu pro uhlí a ocelNavrženo k projednání
 9845/20COM(2020) 313 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Řádná daňová správa v EU i mimo niNavrženo k projednání
 9844/20COM(2020) 312 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán pro spravedlivé a jednoduché zdaněni podporující strategii oživeníNavrženo k projednání
 9825/20COM(2020) 327 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru o Záručním fondu pro vnější vztahy a jeho správě v roce 2019Navrženo k projednání
 9810/20COM(2020) 326 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posouzení pokroku, jehož členské státy dosáhly při plnění svých vnitrostátních cílů energetické účinnosti pro rok 2020 a při provádění směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU, požadované podle čl. 24 odst. 3 uvedené směrnice, za rok 2019Navrženo k projednání
 9808/20COM(2020) 328 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/680/EU, kterým se Dánskému království a Švédskému království povoluje prodloužit uplatňování zvláštního opatření odchylujícího se od článků 168, 169, 170 a 171 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
 9800/20COM(2020) 344 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 ve vodách Unie a mimo UniiNavrženo k projednání
 9780/20COM(2020) 318 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Krátkodobá zdravotní připravenost EU na rozšíření onemocnění covid-19Navrženo k projednání
 9773/20COM(2020) 320 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento programNavrženo k projednání
 9772/20COM(2020) 319 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2003/76/ES, kterým se stanoví opatření nutná k provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti smlouvy o ESUO a o výzkumném fondu pro uhlí a ocel, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenstvíNavrženo k projednání
 9762/20COM(2020) 306 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2020 EU Justice Scoreboard - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Srovnávací přehled EU o soudnictví 2020Navrženo k projednání
 9753/20COM(2020) 314 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daníNavrženo k projednání
 9698/20COM(2020) 317 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o souladu Evropského orgánu pro bankovnictví s požadavky týkajícími se umístění jeho sídlaNavrženo k projednání
 9697/20COM(2020) 278 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o závazcích o důvěryhodnosti statistiky členských států v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statisticeNavrženo k projednání

<<1234567>>ISP (příhlásit)