Dokument EU 9954/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu směrnice 2016/681 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti
/kód dokumentu 9954/20, COM(2020) 305 final/

Přílohy dokumentu

e0995420cs.pdf
e0995420cs.docx (Dokument DOCX, 106 KB)ISP (příhlásit)