Dokument EU 9902/21

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o vztazích mezi EU a Ruskem – Vystupovat proti Rusku, omezovat jej a spolupracovat s ním
/kód dokumentu 9902/21, JOIN(2021) 20 final/

Přílohy dokumentu

e0990221cs.pdf
e0990221cs.docx (Dokument DOCX, 119 KB)



ISP (příhlásit)