Dokument EU 9583/20

Zpráva Komise - Souhrnná výroční zpráva za rok 2018 o provádění režimu licencí FLEGT stanoveného nařízením (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství
/kód dokumentu 9583/20, COM(2020) 307 final/

Přílohy dokumentu

e0958320cs.pdf
e0958320cs.docx (Dokument DOCX, 161 KB)
e0958320cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 583 KB)
e0958320cs-ad02.docx (Dokument DOCX, 117 KB)
e0958320cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 459 KB)
e0958320cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 105 KB)ISP (příhlásit)