Dokument EU 9540/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv
/kód dokumentu 9540/20, COM(2020) 291 final/

Přílohy dokumentu

e0954020cs.pdf
e0954020cs.docx (Dokument DOCX, 132 KB)ISP (příhlásit)