Dokument EU 9527/13

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin)
/kód dokumentu 9527/13, COM(2013) 262 final, 2013/0137 (COD)/
ISP (příhlásit)