Dokument EU 9469/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění a významu pracovního plánu Evropské unie v oblasti sportu na období 2017–2020
/kód dokumentu 9469/20, COM(2020) 293 final/

Přílohy dokumentu

e0946920cs.pdf
e0946920cs.docx (Dokument DOCX, 110 KB)
e0946920cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 500 KB)
e0946920cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 96 KB)ISP (příhlásit)