Dokument EU 9436/13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená infrastruktura - zlepšování přírodního kapitálu Evropy
/kód dokumentu 9436/13, COM(2013) 249 final/

Přílohy dokumentu

e0943613cs.docISP (příhlásit)