Dokument EU 9404/19

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
/kód dokumentu 9404/19, COM(2019) 219 final, 2019/0106(NLE)/

Přílohy dokumentu

e0940419cs.pdf
e0940419cs.docx (Dokument DOCX, 101 KB)
e0940419cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 1 MB)
e0940419cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 120 KB)ISP (příhlásit)