Dokument EU 9389/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: strategie EU pro integraci energetického systému
/kód dokumentu 9389/20, COM(2020) 299 final/

Přílohy dokumentu

e0938920cs.pdf
e0938920cs.docx (Dokument DOCX, 144 KB)ISP (příhlásit)