Dokument EU 9257/20

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Annual Accounts of the European Development Fund 2019 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Roční účetní závěrka Evropského rozvojového fondu za rok 2019
/kód dokumentu 9257/20, COM(2020) 290 final/

Přílohy dokumentu

anglická verze
e0925720en.pdf
e0925720en.docx (Dokument DOCX, 958 KB)ISP (příhlásit)