Dokument EU 9256/20

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů, pokud jde o změnu příloh I a II dohody o propojení a o přijetí technických norem pro propojování
/kód dokumentu 9256/20, COM(2020) 271 final/

Přílohy dokumentu

e0925620cs.pdf
e0925620cs.docx (Dokument DOCX, 99 KB)
e0925620cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 798 KB)
e0925620cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 167 KB)ISP (příhlásit)