Dokument EU 9255/20

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé, pokud jde o přijetí změn protokolů 1 a 4 k uvedené dohodě
/kód dokumentu 9255/20, COM(2020) 267 final/

Přílohy dokumentu

e0925520cs.pdf
e0925520cs.docx (Dokument DOCX, 97 KB)
e0925520cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 454 KB)
e0925520cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 96 KB)ISP (příhlásit)