Dokument EU 9181/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Další postup při uvádění acquis dřívějšího třetího pilíře do souladu s pravidly pro ochranu údajů
/kód dokumentu 9181/20, COM(2020) 262 final/

Přílohy dokumentu

e0918120cs.pdf
e0918120cs.docx (Dokument DOCX, 114 KB)
e0918120cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 436 KB)
e0918120cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 102 KB)ISP (příhlásit)