Dokument EU 9178/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU v oblasti práv obětí (2020–2025)
/kód dokumentu 9178/20, COM(2020) 258 final/

Přílohy dokumentu

e0917820cs.pdf
e0917820cs.docx (Dokument DOCX, 134 KB)ISP (příhlásit)