Dokument EU 9150/20

Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - 2019 Annual Management and Performance Report for the EU budget - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Výroční zpráva o řízení a výkonnosti rozpočtu EU za rok 2019
/kód dokumentu 9150/20, COM(2020) 265 final/

Přílohy dokumentu

anglická verze
e0915020en.pdf
e0915020en.docx (Dokument DOCX, 2 MB)
e0915020en-ad06.pdf (Dokument PDF, 2 MB)
e0915020en-ad06.docx (Dokument DOCX, 1 MB)
e0915020en-ad05.pdf (Dokument PDF, 2 MB)
e0915020en-ad05.docx (Dokument DOCX, 2 MB)
e0915020en-ad04.pdf (Dokument PDF, 2 MB)
e0915020en-ad04.docx (Dokument DOCX, 2 MB)
e0915020en-ad03.pdf (Dokument PDF, 2 MB)
e0915020en-ad03.docx (Dokument DOCX, 3 MB)
e0915020en-ad02.pdf (Dokument PDF, 1 MB)
e0915020en-ad02.docx (Dokument DOCX, 1 MB)
e0915020en-ad01.pdf (Dokument PDF, 865 KB)
e0915020en-ad01.docx (Dokument DOCX, 1 MB)ISP (příhlásit)