Dokument EU 8853/18

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 767/2008, Regulation (EC) No 810/2009, Regulation (EU) 2017/2226, Regulation (EU) 2016/399, Regulation XX/2018 [Interoperability Regulation], and Decision 2004/512/EC and repealing Council Decision 2008/633/JHA - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a ruší rozhodnutí Rady 2008/633/SVV
/kód dokumentu 8853/18, COM(2018) 302 final, 2018/0152 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0885318cs.pdf
e0885318cs.docx (Dokument DOCX, 332 KB)
e0885318cs-ad03.pdf (Dokument PDF, 533 KB)
e0885318cs-ad03.docx (Dokument DOCX, 104 KB)
e0885318cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 413 KB)
e0885318cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 93 KB)ISP (příhlásit)