Dokument EU 8725/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Posílení ochrany oznamovatelů na úrovni EU
/kód dokumentu 8725/18, COM(2018) 214 final/

Přílohy dokumentu

e0872518cs.pdf
e0872518cs.docx (Dokument DOCX, 124 KB)ISP (příhlásit)