Dokument EU 8514/20

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Boj proti dezinformacím o covid-19 - pravda a mýty
/kód dokumentu 8514/20, JOIN(2020) 8 final/

Přílohy dokumentu

e0851420cs.pdf
e0851420cs.docx (Dokument DOCX, 126 KB)ISP (příhlásit)