Dokument EU 8192/18

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Rozpočtová položka 04 03 01 03 - Sociální zabezpečení)
/kód dokumentu 8192/18, COM(2018) 207 final, 2018/0102 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e0819218cs.pdf
e0819218cs.docx (Dokument DOCX, 94 KB)
e0819218cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 234 KB)
e0819218cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 93 KB)ISP (příhlásit)