Dokument EU 8186/18

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 12 02 01 „Provádění a rozvoj jednotného trhu finančních služeb“)
/kód dokumentu 8186/18, COM(2018) 204 final, 2018/0099 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e0818618cs.pdf
e0818618cs.docx (Dokument DOCX, 114 KB)
e0818618cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 417 KB)
e0818618cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 93 KB)ISP (příhlásit)