Dokument EU 8164/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 110/2008, pokud jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie
/kód dokumentu 8164/18, COM(2018) 199 final, 2018/0097 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0816418cs.pdf
e0816418cs.docx (Dokument DOCX, 101 KB)ISP (příhlásit)