Dokument EU 8162/20

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světového fóra Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel k návrhům změn předpisů OSN č. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 a 152, k návrhům změn celosvětových technických předpisů č. 3, 6, 7, 16 a 19, k návrhu změn úplného usnesení R.E.3 a k návrhům pěti nových předpisů OSN souvisejících s bezpečností, emisemi a automatizací v oblasti motorových vozidel
/kód dokumentu 8162/20, COM(2020) 216 final/

Přílohy dokumentu

e0816220cs.pdf
e0816220cs.docx (Dokument DOCX, 101 KB)
e0816220cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 481 KB)
e0816220cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 100 KB)ISP (příhlásit)