Dokument EU 8136/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci
/kód dokumentu 8136/20, COM(2020) 456 final/

Přílohy dokumentu

e0813620cs.pdf
e0813620cs.docx (Dokument DOCX, 130 KB)ISP (příhlásit)