Dokument EU 8122/20

Proposal for a Council Decision amending Council Decision (EU) 2016/915 as regards the reference period intended to be used for measuring growth of CO2 emissions, to take account of the consequences of the COVID-19 pandemic in the context of CORSIA - Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2016/915, pokud jde o referenční období, které má být použito pro měření růstu emisí CO2, s ohledem na důsledky pandemie covid-19 v kontextu systému CORSIA
/kód dokumentu 8122/20, COM(2020) 219 final/

Přílohy dokumentu

anglická verze
e0812220en.pdf
e0812220en.docx (Dokument DOCX, 102 KB)
e0812220en-ad01.pdf (Dokument PDF, 282 KB)
e0812220en-ad01.docx (Dokument DOCX, 93 KB)ISP (příhlásit)