Dokument EU 8120/20

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down temporary measures concerning the time limits for the collection, verification and examination stages provided for in Regulation (EU) 2019/788 on the European citizens' initiative in view of the COVID-19 outbreak - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dočasná opatření, pokud jde o lhůty pro sběr, ověřování a přezkum stanovené v nařízení (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě, s ohledem na šíření nemoci covid-19
/kód dokumentu 8120/20, COM(2020) 221 final/

Přílohy dokumentu

anglická verze
e0812020en.pdf
e0812020en.docx (Dokument DOCX, 102 KB)
e0812020en-co01.pdf (Dokument PDF, 189 KB)
e0812020en-co01.docx (Dokument DOCX, 47 KB)ISP (příhlásit)