Dokument EU 8115/18

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla určení právního zástupce pro účely shromažďování důkazů v trestním řízení
/kód dokumentu 8115/18, COM(2018) 226 final, 2018/0107 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0811518cs.pdf
e0811518cs.docx (Dokument DOCX, 126 KB)
e0811518cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 483 KB)
e0811518cs-ad02.docx (Dokument DOCX, 106 KB)ISP (příhlásit)