Dokument EU 8046/20

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světové celní organizace (WCO), pokud jde o přijímání vysvětlivek, stanovisek k zařazení zboží nebo ostatních pokynů pro výklad harmonizovaného systému a doporučení potřebných k zajištění jednotného výkladu harmonizovaného systému podle úmluvy o harmonizovaném systému
/kód dokumentu 8046/20, COM(2020) 196 final/

Přílohy dokumentu

e0804620cs.pdf
e0804620cs.docx (Dokument DOCX, 107 KB)
e0804620cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 400 KB)
e0804620cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 94 KB)ISP (příhlásit)