Dokument EU 8030/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES
/kód dokumentu 8030/18, COM(2018) 182 final/

Přílohy dokumentu

e0803018cs.pdf
e0803018cs.docx (Dokument DOCX, 90 KB)ISP (příhlásit)