Dokument EU 7953/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice 2007/43/ES a jejím vlivu na dobré životní podmínky kuřat chovaných na maso i o vytvoření ukazatelů dobrých životních podmínek (Text s významem pro EHP)
/kód dokumentu 7953/18, COM(2018) 181 final/

Přílohy dokumentu

e0795318cs.pdf
e0795318cs.docx (Dokument DOCX, 119 KB)ISP (příhlásit)