Dokument EU 7876/18

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
/kód dokumentu 7876/18, COM(2018) 185 final, 2018/0090 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0787618cs.pdf
e0787618cs.docx (Dokument DOCX, 184 KB)
e0787618cs-ad04.pdf (Dokument PDF, 497 KB)
e0787618cs-ad04.docx (Dokument DOCX, 122 KB)ISP (příhlásit)