Dokument EU 7783/18

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc z podnětu Komise)
/kód dokumentu 7783/18, COM(2018) 165 final/

Přílohy dokumentu

e0778318cs.pdf
e0778318cs.docx (Dokument DOCX, 116 KB)ISP (příhlásit)