Dokument EU 7727/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení v polovině období provádění programu „Evropa pro občany“ na období 2014–2020
/kód dokumentu 7727/18, COM(2018) 170 final, SWD(2018) 86 final/

Přílohy dokumentu

e0772718cs.pdf
e0772718cs.docx (Dokument DOCX, 223 KB)ISP (příhlásit)