Dokument EU 7701/18

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném dohodou o vytvoření společného evropského leteckého prostoru, pokud jde o jeho jednací řád
/kód dokumentu 7701/18, COM(2018) 164 final, 2018/0077 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e0770118cs.pdf
e0770118cs.docx (Dokument DOCX, 113 KB)
e0770118cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 436 KB)
e0770118cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 115 KB)ISP (příhlásit)