Dokument EU 7644/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě
/kód dokumentu 7644/18, COM(2018) 157 final, 2017/0220 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0764418cs.pdf
e0764418cs.docx (Dokument DOCX, 144 KB)ISP (příhlásit)