Dokument EU 7638/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přenesení pravomoci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a podle nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi
/kód dokumentu 7638/18, COM(2018) 159 final/

Přílohy dokumentu

e0763818cs.pdf
e0763818cs.docx (Dokument DOCX, 94 KB)ISP (příhlásit)