Dokument EU 7633/18

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán o vojenské mobilitě
/kód dokumentu 7633/18, JOIN(2018) 5 final/

Přílohy dokumentu

e0763318cs.pdf
e0763318cs.docx (Dokument DOCX, 110 KB)ISP (příhlásit)