Dokument EU 7577/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o stavu rozšíření produkce relevantních potravinářských a krmných plodin ve světě
/kód dokumentu 7577/19, COM(2019) 142 final/

Přílohy dokumentu

e0757719cs.pdf
e0757719cs.docx (Dokument DOCX, 145 KB)
e0757719cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 891 KB)
e0757719cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 129 KB)ISP (příhlásit)