Dokument EU 7558/18

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí
/kód dokumentu 7558/18, COM(2018) 145 final/

Přílohy dokumentu

e0755818cs.pdf
e0755818cs.docx (Dokument DOCX, 88 KB)ISP (příhlásit)