Dokument EU 7470/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění)
/kód dokumentu 7470/18, COM(2018) 144 final, 2018/0070 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0747018cs.pdf
e0747018cs.docx (Dokument DOCX, 219 KB)
e0747018cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 727 KB)
e0747018cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 140 KB)ISP (příhlásit)