Dokument EU 7411/18

Sdělení Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Monitorování provádění evropského pilíře sociálních práv
/kód dokumentu 7411/18, COM(2018) 130 final/

Přílohy dokumentu

e0741118cs.pdf
e0741118cs.docx (Dokument DOCX, 303 KB)ISP (příhlásit)