Dokument EU 7410/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance - Druhá zpráva o pokroku při snižování úvěrů v selhání v Evropě
/kód dokumentu 7410/18, COM(2018) 133 final/

Přílohy dokumentu

e0741018cs.pdf
e0741018cs.docx (Dokument DOCX, 192 KB)ISP (příhlásit)