Dokument EU 7407/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic
/kód dokumentu 7407/18, COM(2018) 134 final, 2018/0060 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0740718cs.pdf
e0740718cs.docx (Dokument DOCX, 117 KB)
e0740718cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 546 KB)
e0740718cs-ad02.docx (Dokument DOCX, 105 KB)ISP (příhlásit)