Dokument EU 7172/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přizpůsobení společné vízové politiky novým výzvám
/kód dokumentu 7172/18, COM(2018) 251 final/

Přílohy dokumentu

e0717218cs.pdf
e0717218cs.docx (Dokument DOCX, 110 KB)ISP (příhlásit)