Dokument EU 7125/18

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o účincích článků 199a a 199b směrnice Rady 2006/112/ES v oblasti boje proti podvodům
/kód dokumentu 7125/18, COM(2018) 118 final/

Přílohy dokumentu

e0712518cs.pdf
e0712518cs.docx (Dokument DOCX, 103 KB)
e0712518cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 569 KB)
e0712518cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 116 KB)ISP (příhlásit)