Dokument EU 7091/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance o provádění sdělení Komise Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony Evropské unie
/kód dokumentu 7091/20, COM(2020) 104 final/

Přílohy dokumentu

e0709120cs.pdf
e0709120cs.docx (Dokument DOCX, 114 KB)
e0709120cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 657 KB)
e0709120cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 118 KB)ISP (příhlásit)