Dokument EU 7016/20

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on identity of the asset manager for the common provisioning fund in accordance with Article 212 of Financial Regulation 2018/1046 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o určení finančního správce zdrojů společného rezervního fondu v souladu s článkem 212 finančního nařízení 2018/1046
/kód dokumentu 7016/20, COM(2020) 130 final/

Přílohy dokumentu

anglická verze
e0701620en.pdf
e0701620en.docx (Dokument DOCX, 129 KB)ISP (příhlásit)