Dokument EU 7016/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o totožnosti správce aktiv pro společný rezervní fond v souladu s článkem 212 finančního nařízení 2018/1046
/kód dokumentu 7016/20, COM(2020) 130 final/

Přílohy dokumentu

e0701620cs.pdf
e0701620cs.docx (Dokument DOCX, 129 KB)ISP (příhlásit)