Dokument EU 6990/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství ze strany členských států - Období 2015–2016
/kód dokumentu 6990/20, COM(2020) 109 final/

Přílohy dokumentu

e0699020cs.pdf
e0699020cs.docx (Dokument DOCX, 145 KB)
e0699020cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 485 KB)
e0699020cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 218 KB)ISP (příhlásit)