Dokument EU 6989/18

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů AKT-EU k revizi přílohy IC dohody o partnerství AKT-EU
/kód dokumentu 6989/18, COM(2018) 121 final, 2018/0055 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e0698918cs.pdf
e0698918cs.docx (Dokument DOCX, 119 KB)
e0698918cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 433 KB)
e0698918cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 115 KB)ISP (příhlásit)