Dokument EU 6985/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství členskými státy - Vykazované období 2017-2018
/kód dokumentu 6985/20, COM(2020) 107 final/

Přílohy dokumentu

e0698520cs.pdf
e0698520cs.docx (Dokument DOCX, 141 KB)
e0698520cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 3 MB)
e0698520cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 154 KB)ISP (příhlásit)